Akdeniz Üniversitesi Hastanesi

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ 5.MEDİ-TIP FUARINA KATILDI

fuar20081Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 05-08/06/2008 tarihleri arasında Antalya Anfaş EXPO Center Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 5. Medi-TIP Antalya Fuarı'na katıldı. Hastanemiz dört gün süren fuarda:

05 Haziran 2008 "Çocuk Sağlığı ve Hast. A.D. Yenidoğan/ Sağlam Çocuk Ünitesi Hizmetleri ve Bebek Dostu Hastane Tanıtımı"
06 Haziran 2008 "Aile Hekimliği Anabilim Dalı’nın Halk Sağlığı ile İlgili Çalışmaları"
07 Haziran 2008 "Size Özel Sağlık Merkezi Check-Up Hizmetleri"
08 Haziran 2008 "Organ Nakli Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin Organ Bağışı Kampanyası" standları ile yer aldı.

EMEKLİ OLMUŞ İDARİ PERSONELLERİMİZ İÇİN PLAKET TÖRENİ

Emekli Olmuş İd ari Personellerimiz İçin Plaket Töreni 17 Ekim 2008 Cuma günü saat 13.30 da B Blok 6. Kat Mor Salon’da Emekli olmuş idari perso nellerimiz i çin plaket töreni düzenlenmiştir. Hastanemiz idari ve emekli2008plaketakademik ç alışanları ile emekli personeller ve yakınlarının katıldığı törende; Başhekim Doç.Dr. İbrahim DEMİR’ in emeklilere hitaben yaptığı konuşmanın ardından plaket törenine geçilmiş ve a rdından kokteyl verilmiştir.
Plaket verilen Emekli Personeller; Mürüvvet CİRİT Hemşire,Nurten ŞENER Hemşire,Ayşe USLU Hemşire,Ayşe KARAAĞAÇLI Hemşire,Zekiye TOPÇU Hemşire, Ali POYRAZ Teknisyen, Ali ERALP Teknisyen Yard., Huriye KARAKOL Teknisyen Yard.,Çiğdem KARABÜBER Teknisyen Yard.,Fahrettin SÖYLER Teknisyen Yard.,Rukiye DURAK Teknisyen Yard.,Aysel ALAGÜL Sağlık Teknisyeni,Ahmet ALÇA Sağlık Teknisyeni,Osman TÜRE Sağlık Teknisyeni,Mehmet ATİK Sağlık Teknisyeni,Emine YÜCEPUR Fizyoterapist,Mehmet GEZMEZ Santral Memuru,İliha ÖZDEMİR Bilgisayar İşl.,Havva AKGÜL Bilgisayar İşl.,Havva ACAROL Bilgisayar İşl.,M.Yaşar AYDIN Terzi,Yaşar AKAR Hastabakıcı,İzzet OVAT Hastabakıcı,Kemal DEMİR Hastabakıcı,Sami ÇETİN Hastabakıcı,Bayram TAÇ Hastabakıcı,Mustafa ÇİLOĞLU Hastabakıcı,Hümmet TUZCU Hastabakıcı,Muammer DEMİREL Hastabakıcı,Mustafa KIRBAŞ Hastabakıcı,Raci ILGIN Hastabakıcı,Hasan ÖZCAN Hastabakıcı,,İsmail GÖKMENLER Hastabakıcı,Şuayip ERÇELİK Hizmetli.

2008-2009 YENİ YIL KOKTEYLİ

20082009yilbasiAkdeniz Üniversitesi Hastanesinde her yıl düzenli olarak yapılan “Geleneksel Yeni Yıl Kokteyli” ile 30.12.2008 tarihinde H Blok Atriumda kutlandı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kemal BALCI ve Hastane Başhekimi Doç. Dr. İbrahim DEMİR’in açılış konuşmalarını yaptığı kokteyle üniversite ve hastanenin akademik ve idari mensupları katıldı.

Sayfa Özeti: Haberler

Anahtar Kelimeler: