Akdeniz Üniversitesi Hastanesi

Doç. Dr. Kenan GÜNEY

Doç. Dr. Kenan GÜNEYEğitim
 • 1983, Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi
 • 1990, Ankara Üniversitesi, Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Uzmanı.

Akademik Deneyim

 • Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Yardımcı Doçent (1995 - 1997).
 • Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Doçent (1997 - ).

Tıpta Uzmanlık Tezleri

 • Fasial sinir kesilerinde primer sütür ve fibrin yapıştırıcı ile yapılan anastomozlarda rejenerasyonun karşılaştırılması.

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Art & Humanities)

 1. DNA gains and losses of chromosome in laryngeal squamous cell carcinoma using comparative genomic hybridization.
  Keser I, Toraman AD, Ozbilim G, Guney K, Luleci G. Yonsei Med J. 2008 Dec 31;49(6):949-54.
 2. Auditory brainstem response disturbances in rats induced by sodium metabisulfite ingestion. Derin AT, Kose O, Derin N,Savcioglu F,Hacioglu G,Ozcaglar HU,Agirdir BV, Guney K, Yargicoglu P, Agar A.Mediterr J Otol. 2008;4(2): 77-85
 3. DOOR (deafness, onychodystrophy, osteodystrophy, mental retardation) syndrome in one of the twins after conception with intracytoplasmic sperm injection. Mihci E, Guney K, Velipasaoglu S. Am J Med Genet A. 2008 Jun 1;146A(11):1483-5
 4. Expression of PTEN protein in patients with laryngeal squamous cell carcinoma. Guney K, Ozbilim G, Derin AT, Cetin S.
  Auris Nasus Larynx. 2007 Dec;34(4):481-6. Epub 2007 May 1.
 5. Detection of micrometastatic tumor cells in head and neck squamous cell carcinoma. A possible predictor of recurrences?
  Guney K, Yoldas B, Ozbilim G, Derin AT, Sarihan S, Balkan E. Saudi Med J. 2007 Feb;28(2):216-20.
 6. The effects of L-carnitine on presbyacusis in the rat model. Derin A, Agirdir B, Derin N, Dinç O, Güney K, Ozcaglar H, Kilinçarslan S. Clin Otolaryngol Allied Sci. 2004 Jun;29(3):238-41.
 7. Immunohistochemical distribution patterns of collagen type II, chondroitin 4-sulfate, laminin and fibronectin in human nasal septal cartilage. Ustünel I, Cayli S, Güney K, Celik-Ozenci C, Tanriöver G, Sahin Z, Balkan E, Demir R. Acta Histochem. 2003;105(2):109-14.
 8. A potential role for arginase in recurrent infections and hypertrophy of tonsillar and adenoidal tissue. Elgün S, Güney K, Tuncer M, Gökhun IH. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2000;257(3):158-60.

Uluslarası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Güney K.,Yoldaş B., Özbilim G., Derin AT, Sarıhan Ş, Balkan E., "Detection of micrometastatic tumor cells in head and neck squamous cell carcinoma  possible predictor of recurrence?" Saudi Med J, 28(2), 477-481 (2007)
 2. Derin A, Ağırdır B, Derin N, Dinç O, Güney K, Özçağlar H, Kılınçaslan S, "The effects  L-carnitine on presbyacusis in the rat model" Clin Otolaryngol, 29, 1-4 (2004)
 3. Üstünel İ, Çaylı S, Güney K, Çelik-Özenci Ç, Tanrıöver G, Şahin Z, Balkan E, Demir R, "Immunohistochemical distribution patterns of collagen type II, chondrotin 4-sulfate, laminin and fibronectin in human nasal septal cartilage" Acta Histochemica, 105(2), 109-114 (2003)
 4. Elgün S, Güney K, Tuncer M, Gökhun IH, "A potential role for arginase in recurrent infections and hypertrophy of tonsillar and adenoidal tissue" Eur Arch Otorhinolaryngol, 257: 158-160 (2000)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

 1. Guzide Ayse Gokhan, Yildirim Karslioglu, Caner Ozbey, Gulay Ozbilim, Kenan Guney, Murat Turhan, Hakan Gulkesen "Nuclear profiles and expression percentages of P27 stained and unstained tumor cells in larynx carcinomas: Could ıt be used as a prognostic tool?"  21 st European Cogress of Pathology , İstanbul 8-13 September,2007
 2. Lüleci G, Keser İ, Toraman , Özbilim G, Güney K, "Identification of deoxyribonucleic acid copy number changes in larynx carcinoma by comparative genomic hybridization", European Human Genetics Conferences, Strasbourg, European Journal of Human Genetics, vol:10 supl: 1 109 (2002)
 3. Güney K, Balkan E, Ağırdır B, Fişenk F, Dinç O, "Boyunlarda preoperatif CT ve Boyun disseksiyonu materyalleri sonuçlarının karşılaştırılması" 1. Congresso Italo-Turco Di Laringologia, Antalya, 1997

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Korcum A.F, Ağırdır B.V, Aksu G, Güney K, Dinç O."Nazofarenks anjiofibromlarında tedavi yaklaşımları" Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 2008;18(4):263-267
 2. Özel E, Özbilim G, Dalmaz MG, Güney K, "P53 and Ki-67 expression in nasopharyngeal carcinomas" Turkish Journal of Cancer, 34(3), 106-109, 2004
 3. Demiral AN, Tekeli EE, Özbilim G, Güney K, Derin A, Kılınçaslan Akkaya B, Karaali K, "Orofarenks karsinosarkomu: Olgu sunumu" Türk Onkoloji Dergisi, 18(4) 141-143, 2003
 4. Boyraz İ, Ağırdır B, Güney K, Dinç O, Özçağlar H, Kılınçaslan S, "Diabetes mellituslu hastalarda işitme kayılarının elektrofizyolojik testlerle erken saptanması" Otoskop, 3(1) 11-18; 2002
 5. Güney K, Özbilim G, Fişenk F, Doğan M, Ağırdır B, Balkan E, Dinç O, " Larenks karsinomlarında p53 ekspresyonu ve prognozun değerlendirilmesi" KBB ve BBC Dergisi 10(2): 76-80; 2002
 6. Güney K,Fişenk F, Ağırdır B, Döşemeci L, Balkan E, "Kafa travmaları sonrası gelişen paranazal sinüs hematomlarının enfeksiyon oluşumundaki önemi" KBB ve BBC Dergisi 10(1) 29-31; 2002
 7. Geniş H, Ağırdır B, Fişenk F, Özçağlar H, Güney K, Kılınçaslan S, "Sensörinöral işitme kayıplarında saf-ses odyometriye alternatif bir teknik: DPOAE" Kulak Burun Boğaz Klinikleri 3(2) 71-79; 2001
 8. Gülkesen KH, Kılıçaslan B, Sargın CF, Paker S, Güney K, Ağırdır B, Karpuzoğlu G, "Larinks yassı epitel hücreli karsinomlarında EGFR'nün immunohistokimyasal yöntem ile boyanma özellikleri" Türk Onkoloji Dergisi, 15(1) 19-21; 2000
 9. Güney K, "Akut otitis media" Galenos, 9:22-25; 1998
 10. Güney K, Balkan E, Ağırdır B, Fişenk F, Dinç , "No boyunlarda preoperatif BT ve boyun disseksiyonu materyallerinin karşılaştırılması" KBBve BBC Dergisi 6(1) 30-32; 1998
 11. Fişenk F,Balkan E, Ağırdır , Güney K, Özçağlar H, Dinç O, "Endoskopik sinüs cerrahisinde bazı önemli anatomik uzaklıklar (+)" KBB ve BBC Dergisi 5: 184-187; 1997
 12. Güney K, Fişenk F, Balkan E, Ağırdır B, Dinç O, "Minör tükrük bezlerine ait pleomorfik adenom" KBB ve BBC Dergisi 5:34-36; 1997
 13. Fişenk F, Balkan E, Dinç O, Özçağlar H, Güney K, Kılınçaslan S, "Normoakustik erişkin olgularda beyin sapı işitsel uyarılmış potansiyel değerleri" KBB Postası 4(1);1995
 14. Özçağlar H, Dinç O, Sindel M, Balkan E, Fişenk F, Güney K, Yüksel H,"Mastoid cerrahisinde kritik mesafeler ve karşılaşılabilecek anatomik varyasyonlar" Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 12(1-3) 15-20; 1995
 15. Fişenk F, Özçağlar H, Güney K, Uğurluel T, Ceylan DG, " Bilateral konjenital koanal atreziler" KBB Postası 3:64-68; 1994
 16. Ünlü H, Nalça Y, Ünal A, Güney K,"Paranazal sinüs mukosellerinin endoskopik cerrahi ile tedavisi" KBB Postası 1(8) 35- 37; 1992
 17. Yorulmaz İ, Yılmaz O, Güney K, Cuhruk Ç,"Parotis bezi tüberkülozu: İki olgu üzerine" Otorinolarengoloji ve Stomatoloji Dergisi 2(2) 84-87; 1988

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

 1. E. Öztürk, M.Turhan, A.T.Derin, K.Güney, E.Balkan "Skuba dalgıçlarında erken dönem işitme özellikleri": 29. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi,Antalya, 26-31 Mayıs 2007
 2. Derin A, Güney K, Bozkuş A, Ağırdır B,  "Major tükrük bezi tümörlerinde deneyimimiz:Retroprospektif analiz" 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2005
 3. Levent Önür, Hasan Ümit Özçağlar, Bülent Veli Ağırdır, Alper Tunga Derin, Oktay Dinç, Kenan Güney, Murat Turhan, Sevilay Kılıçaslan. "Deneysel Amikasin Ototokisitesi Üzerine Enostein'in Protektif Etkisi: 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2005.
 4. Derin A, Özçağlar H, Bozova S, Ağırdır V, Güney K, Erkal E,'' Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigolu Hastalara Uyguladığımız Barbekü ve Epley Kanalit Repoziston Manevraları ile Tedavi Sonuçlarımız'' 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya,2003
 5. Ağırdır B. Bozova S, Derin A, Güney K. "Sekretuar otitis media ve helicobacter pylori'' 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2003.
 6. Dalmaz G, Demiralp AN, Kaya , Derin AT, Bozcuk H, Güney K, Garipağaoğlu M. "Nazofarenks karsinomlu hastalarda erken tedavi sonuçları" 15. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 2003.
 7. Özbilim G, Akkaya BK, Demiral NA, Güney K, Derin A. "Üst solunum yollarında lokalize sarkoatoid karsinom olguları (iki lgu sunumu)"   16. Ulusal Patoloji Sempozyumu-Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri, Pamukkale, 2002.
 8. Derin A, Ağırdır BV, Dinç O, Güney K, Özçağlar HÜ, Kılınçarslan S. "Yaşlı hayvan modelinde L-Karnitinin presbiakuzi üzerine etkileri" 26. Türk Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2001.
 9. Özçağlar HÜ, Dinç O, Ağırdır BV, Fişenk F, Güney K, Balkan E, Derin A, Öner G, Kıınçaslan S. "İşitme kplarının etyolojisinde eni bir eten: kadmiyum intoksikasyonu (preliminer rapor)". 25. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, İzmir, 1999.
 10. Ağırdır BV, Derin AT, Fişenk , Güney K, Balkan İE, Dinç O. "Kliniğimizde uygulanan fonksiyonel boyun disesiyonu komplikasyonları" Larenks ve Boynun Fonksiyonel Cerrahisi Kursu ve Sempozyumu, Ankara, 1998.
 11. Fişenk F, Güney K, Ağırdır VB, Balkan İE. "Kiniğimizde kullandığımız ses protez sonuçları" Larenks ve Boynun Fonksiyonel Cerrahisi Kursu ve Sempozyumu, Ankara, 1998.
 12. Fişenk F, Öğüş C, Güney K, Ağırdır BV, Bakan İE. "Fonksiyonel larenks cerrahisinin solunumfonksiyonu üzerine etkileri" Larenks ve Boynun Fonksiyonel Cerrahisi Kursu ve Sempozyumu, Ankara, 1998.
 13. Ağırdır BV, Fişenk F, Güney K, Boyraz İ, Balkan E, Dinç O. "Profesyonel olarak sesini kullananlarda stroboskopik bugular" 24. Ulusal Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 1997.
 14. Fişenk F, Ağırdır BV, Güney K, Balkan E, Özçağlar H, Dinç O. "Endoskopik transnazal dakriosistorinostomide bazı önemli anatomik uzaklıklar" 24. Ulusal Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 1997.
 15. Güney K, Fişenk F, Ağırdır B, Döşemeci L, Balkan E. "Kafa travması sonrası gelişen maksiller sinüs hematomunun sebebi bilinmeyen ateşteki rolü" 24. Ulusal Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 1997.
 16. Güney K, Fişenk F, Ağırdır B, Balkan E, Dinç O. "Oral mukoza altında (yanakta) fibromatozis. 24. Ulusal Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 1997.
 17. Fişenk F, Güney K, Ağırdır B, Balkan E, Özçağlar H, Dinç O. "Baş boyun lenfomaları". 24. Ulusal Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 1997.
 18. Özçağlar HÜ, Güney K, Fişenk , Ağırdır B, Derin AT, Balkan E, Dinç O, Gümülü S, Kocamaz E, Demir R. "Sıçanlarda amonyak inhalasyonuna bağlı respiratuar sistem mukozasındaki değişikliklerin immünositokimya ve elektron mikroskobu teknikleri ile araştırılması" 24. Ulusal Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 1997.
 19. Kandemir Ş, Fişenk F, Özçağlar H, Ağırdır B, Güney K, Balkan E. "Bir vaka nedeniyle: Usher Sendromu" 24. Ulusal Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 1997.
 20. Ağırdır B, Güney K, Fişenk F, Erdem İ, Balkan E, Dinç O. "Akut işitme kayıplarının etyolojisi üzerine prospetif bir çalışma" 24. Ulusal Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 1997.
 21. Gülkesen KH, Kılınçarslan B,Sargın CF, Paker S, Güney K, Ağırdır B, Karpuzoğlu G. "Larinks yassı epitel hücreli karsinomlarında epidermal growth factor reseptörü (EGFR) immünhistokimyası ile boyanma özellikleri". 13. Ulusal Patoloji Kongresi, İstanbul, 1997.
 22. Fişenk F, Balkan E, Ağırdır B, Güney K, Özçağlar H, Dinç O. "Endoskopi sinüs cerrahisinde bazı önemli anatomik uzaklıklar". 12. Hacettepe Kulak Burun Boğaz Alumni Toplantısı, Ankara, 1996.
 23. Özçağlar HÜ, Dinç O, Fişenk F, Güney K, Ağırdır B, Kılnçaslan S. "Kronik akustik travmalı kulakların EcochG ile değerlendirilmesi".  KBB'de Elektrofizyolojik Testler ve Kohlear İmplantasyon Simpozyumu, Antalya, 1995.
 24. Fişenk F, Ağırdır BV, Güney K, Dinç O, Balkan İE, Erdem İ. "Mandibula fraktürlerinde postoperatif rezidüel komplikasyonlar". 23. Ulusal Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 1995.
Diğer yayınlar:
 1. Güney K. Baş ve yüz ağrısı. İçinde: Süleymanlar İ, Süleymanlar G, Ünal S (çeviri eds): Mosby’s Crash Course İç Hastalıkları (Çeviri), Güneş Kitabevi, Ankara, 2001: S71-75.
Projeler:
 1. Baş boyun kanserlerinde mikromtastatik tümör aranması, Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, No 2003.01.0103.002, Proje Asistanı, 2003
 2. Larinks kanserleri için prognostik marker olarak PTEN ekspresyonunun kaybı, Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, No 2002.01.0103.010, Proje Yöneticisi, 2002
 3. Kulak burun ve baş boyun cerrahsinde allograft kartilaj trasplantasyonları ve kartilaj saklama, Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, No 1999.01.0103.018, Proje Asistanı, 1999
İdari Görevler:
 1. Günübirlik Cerrahi Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi, 2005-....
 2. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim Koordinasyon Kurulu Dönem 5 Koodinatör Yardımcısı, 1999-2000.
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler:
 1. Laringoloji Derneği

Sayfa Özeti: Doç. Dr. Kenan GÜNEY

Anahtar Kelimeler: